Færdselsloven § 124 a

  1. § 124 a
    For afholdelse af køreprøve betales 600 kr., jf. dog § 124 d, stk. 1 og 5. Afholdes køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus, betales 600 kr. for den første og 580 kr. for den anden af prøverne.
  2. Stk. 2.
    For praktiske prøver til mellemstor motorcykel, stor motorcykel og almindelig bil med stort påhængskøretøj betales 280 kr.
  3. Stk. 3.
    For kontrollerende køreprøver betales 890 kr., jf. dog § 124 d, stk. 6. For første kontrollerende køreprøve betales dog ikke, medmindre prøven aflægges i medfør af §§ 60 a-60 c.