Færdselsloven § 122 d

  1. § 122 d
    Til behandling af klager over kontrolafgifter pålagt af private for overtrædelse af vilkårene for brug af offentligt tilgængelige private parkeringsområder opretter branchen på området et klagenævn.
  2. Stk. 2.
    Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om klagenævnets virke, herunder regler om tilsyn.