Europa-Parlamentsvalgloven § 9

  1. § 9
    Social- og indenrigsministeren fastsætter dagen for afholdelse af valget på grundlag af De Europæiske Fællesskabers regler herom.
  2. Stk. 2.
    Social- og indenrigsministeren bekendtgør i Statstidende, hvilken dag valget afholdes.