Europa-Parlamentsvalgloven § 45

  1. § 45
    Udgifterne ved valg til Europa-Parlamentet afholdes efter reglerne i § 105 i lov om valg til Folketinget.