Europa-Parlamentsvalgloven § 40

  1. § 40
    Folketinget underretter Europa-Parlamentet om valgets resultat med henblik på prøvelsen af mandaterne i henhold til De Europæiske Fællesskabers regler herom.