Europa-Parlamentsvalgloven § 4

  1. § 4
    Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.