Europa-Parlamentsvalgloven § 36

 1. § 36
  Social- og indenrigsministeren sender herefter til Folketinget:
  1. 1) Valgbogskopierne.
  2. 2) Beregningerne af mandaternes fordeling, jf. § 32.
  3. 3) Opgørelsen af, hvilke kandidater der har opnået valg, jf. §§ 34-35.
  4. 4) Fortegnelserne over de kandidater, der ikke er valgt, jf. § 34, stk. 2, og § 35, stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Hvis der til valget har været opstillet en kandidat, der er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union uden tillige at have dansk indfødsret, skal social- og indenrigsministeren sende Folketinget den formelle erklæring og eventuelle oplysninger modtaget fra vedkommende myndighed i kandidatens hjemland om kandidatens valgbarhed i henhold til proceduren i § 23, stk. 3. Hvis vedkommende myndighed i kandidatens hjemland ikke har fremsendt oplysninger om kandidatens valgbarhed, skal social- og indenrigsministeren give Folketinget meddelelse herom.
 3. Stk. 3.
  Hvis social- og indenrigsministeren har modtaget underretning om, at en kandidat, der var opstillet til valget i Danmark, tillige har været opstillet til valget i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, skal social- og indenrigsministeren give Folketinget meddelelse herom.