Europa-Parlamentsvalgloven § 31

  1. § 31
    Når social- og indenrigsministeren har modtaget de attesterede kopier af valgbøgerne, foretages den samlede opgørelse af valget på grundlag heraf.