Europa-Parlamentsvalgloven § 29

 1. § 29
  En stemmeseddel afgivet på afstemningsstedet er ugyldig, såfremt
  1. 1) den er blank,
  2. 2) vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds, jf. § 48, stk. 1, 2. pkt., i lov om valg til Folketinget,
  3. 3) det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilken kandidatliste vælgeren har villet give sin stemme,
  4. 4) det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet, eller
  5. 5) der er givet stemmesedlen et særpræg.
 2. Stk. 2.
  En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt
  1. 1) den er blank,
  2. 2) det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilken af kandidaterne eller hvilken kandidatliste vælgeren har villet give sin stemme,
  3. 3) en konvolut indeholder andet eller mere end én stemmeseddel,
  4. 4) det må antages, at stemmesedlen ikke er tilvejebragt af social- og indenrigsministeren, eller
  5. 5) der er givet stemmesedlen et særpræg.
 3. Stk. 3.
  Social- og indenrigsministeren kan efter forelæggelse for Folketingets Udvalg til Valgs Prøvelse fastsætte nærmere regler om bedømmelse af stemmesedler, herunder brevstemmesedler.