Europa-Parlamentsvalgloven § 21

  1. § 21
    Samtidig med indlevering af kandidatlister kan partier gensidigt anmelde, at de kandidatlister, de har indleveret, indgår valgforbund. Anmeldelsen skal foretages på en formular, der er godkendt af social- og indenrigsministeren.