Europa-Parlamentsvalgloven § 20

  1. § 20
    Ingen kan være kandidat for mere end én kandidatliste. En kandidat, der har underskrevet eller tiltrådt flere kandidatlister, kan ikke anses for kandidat for nogen af kandidatlisterne.
  2. Stk. 2.
    En kandidat kan ikke trække sit tilsagn om at virke som kandidat tilbage, efter at kandidatlisten er indleveret til social- og indenrigsministeren.
  3. Stk. 3.
    En indleveret kandidatliste kan tilbagekaldes over for social- og indenrigsministeren senest kl. 12 fire uger før valgdagen.