Europa-Parlamentsvalgloven § 19 a

 1. § 19 a
  Hvis der på en kandidatliste er opført en kandidat, der er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union uden tillige at have dansk indfødsret, skal der samtidig med kandidatlisten indleveres en formel erklæring afgivet på en formular, der er godkendt af social- og indenrigsministeren, hvori kandidaten angiver
  1. 1) sit statsborgerskab, sin fødselsdato, sit fødested, sin seneste adresse i hjemlandet og sin bopæl (adresse) i Danmark,
  2. 2) at vedkommende ikke samtidig opstiller til valg til Europa-Parlamentet i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
  3. 3) i hvilken valgkreds eller kommune vedkommende eventuelt senest var optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i hjemlandet, og
  4. 4) at vedkommende ikke har fortabt retten til at opstille i hjemlandet gennem en individuel retslig afgørelse eller en administrativ afgørelse, der kan gøres til genstand for retslig prøvelse.