Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark § 2

  1. § 2
    (Ophævet)