Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark § 15

  1. § 15
    (Ophævet)