Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark § 14

  1. § 14
    Styregruppen består af 2 medlemmer udpeget af KL, 1 medlem udpeget af Finansministeriet, 2 medlemmer udpeget af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 1 medlem udpeget af Beskæftigelsesministeriet samt 2 medlemmer udpeget af Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvoraf det ene fungerer som formand.
  2. Stk. 2.
    I perioden frem til den 1. oktober 2012 tegnes Udbetaling Danmark af den samlede styregruppe eller af 3 medlemmer af styregruppen i forening.