Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark § 1

  1. § 1
    Med denne lov oprettes Udbetaling Danmark som en selvejende institution.
  2. Stk. 2.
    Udbetaling Danmarks hjemsted er Hillerød Kommune.