Erhvervslejeloven § 25

  1. § 25
    Udlejeren eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det.