Erhvervelsesloven § 11

  1. § 11
    Denne lov træder i kraft den 1. januar 1960.
  2. Stk. 2.
    Loven kommer til anvendelse på alle erhvervelser, der anmeldes til tinglysning efter dens ikrafttræden.