Emballageafgiftsloven § 23

  1. § 23
    Med udlandet sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.