Emballageafgiftsloven § 18 a

  1. § 18 a
    Ved grove eller gentagne overtrædelser omfattet af § 18, stk. 3, skal der ske konfiskation af de varer, overtrædelsen vedrører. Konfiskation kan dog undlades, hvis det unddragne afgiftsbeløb ved den pågældende overtrædelse ikke overstiger 1.000 kr.
  2. Stk. 2.
    Sker der konfiskation, bortfalder afgiftspligten for de konfiskerede varer.