Emballageafgiftsloven § 17

  1. § 17
    Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.