Ejerlejlighedsloven § 16

 1. § 16
  Følgende bygninger og ejendomme kan ikke opdeles i ejerlejligheder:
  1. 1) Bygninger påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere.
  2. 2) Ejendomme, der tilhører private andelsboligforeninger.
  3. 3) Landbrugsejendomme, jf. lov om landbrugsejendomme.
 2. Stk. 2.
  Bygninger påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere og ejendomme, der tilhører private andelsboligforeninger, kan dog opdeles, såfremt dette særskilt fremgår af denne lov.
 3. Stk. 3.
  Bygninger påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere, som indeholder såvel beboelseslejligheder som erhverv, kan dog tillige opdeles, når alle beboelseslejlighederne efter opdelingen udgør én ejerlejlighed, som ikke kan videreopdeles.