Ejendomsværdiskatteloven § 18

  1. § 18
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.