EGTS-loven § 9

  1. § 9
    Anmoder en kompetent offentlig myndighed skifteretten om at opløse en EGTS med hjemsted i Danmark, skal den pågældende myndighed straks give Erhvervsstyrelsen underretning om, at den pågældende anmodning om opløsning af en EGTS er sendt til skifteretten. Erhvervsstyrelsen registrerer EGTS’en som værende »under tvangsopløsning«.