EGTS-loven § 8

  1. § 8
    Bestemmelserne om likvidation, tvangsopløsning og konkurs i selskabslovens kapitel 14 gælder med de nødvendige afvigelser, der følger af en EGTS’ særlige karakter.
  2. Stk. 2.
    Træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse efter reglerne i selskabslovens kapitel 14, finder selskabslovens § 371 anvendelse.