EGTS-loven § 7

  1. § 7
    For en EGTS med hjemsted i Danmark finder bogføringslovens og årsregnskabslovens regler tilsvarende anvendelse som for et aktieselskab.
  2. Stk. 2.
    Årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 2. pkt., gælder ikke for en EGTS med hjemsted i Danmark, idet disse har pligt til at lade årsrapporten revidere uanset størrelse.