EGTS-loven § 1

  1. § 1
    Loven har til formål i overensstemmelse med de regler, der følger af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), at fastlægge regler om deltagelse af danske myndigheder, offentligretlige organer m.v., jf. § 2, stk. 1, i en EGTS og regler om registrering, opløsning m.v. af en EGTS med hjemsted i Danmark.