E-handelsloven § 5

  1. § 5
    §§ 3 og 4 indebærer ingen ændring i de gældende danske regler på følgende områder: