E-handelsloven § 18

  1. § 18
    Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.