E-handelsloven § 1

  1. § 1
    Loven finder anvendelse på tjenester i informationssamfundet.
  2. Stk. 2.
    Loven finder ikke anvendelse på forhold, der vedrører: