Dyrtidsreguleringsbortfaldsloven
Lov om bortfald af automatisk regulering af arbejdsvederlag m.v. på grundlag af reguleringspristallet

 1. § 1
  Hvor der 30. maj 1986 er aftalt eller fastsat automatisk regulering af arbejdsvederlag m.v. på grundlag af det reguleringspristal, der beregnes i henhold til lov om beregning af et reguleringspristal med senere ændringer, jfr. lovbekendtgørelse nr. 134 af 8. april 1980, bortfalder disse ordninger med virkning for reguleringer på grundlag af reguleringspristallet for april 1987 og følgende reguleringspristal.
 1. § 2
  Uanset bestemmelserne i § 1 kan der fortsat ske regulering af tillæg, der skal give dækning for omkostninger ved arbejdets udførelse, således at de giver den samme dækning som forudsat ved aftalen om eller fastsættelsen af de hidtil gældende satser.
 1. § 3
  Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.
 1. § 4
  I Grønland gælder loven alene for regulering af arbejdsvederlag m.v., der er optjent i et ansættelsesforhold til staten, eller som ydes af staten, eller som er optjent under privat ansættelse på de dansk-amerikanske forsvarsområder til opfyldelse af de funktioner, der varetages af amerikanske myndigheder og rigsmyndighederne.