Dyrevelfærdsloven § 4

  1. § 4
    Det er forbudt at have seksuel omgang med eller foretage seksuelle handlinger med dyr.
  2. Stk. 2.
    Forbuddet omfatter ikke handlinger, som udføres af veterinærmedicinske eller zootekniske årsager, herunder i forbindelse med avl og reproduktion eller dyreforsøg, eller af andre lignende berettigede grunde.