Dyrevelfærdsloven § 34

  1. § 34
    Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan fastsætte regler om avl af familie- og hobbydyr, herunder forbud mod dette.