Dyrevelfærdsloven § 32

  1. § 32
    Dyr må kun overdrages til børn under 16 år, hvis forældremyndighedsindehaveren samtykker.