Dyrevelfærdsloven § 24

  1. § 24
    Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan fastsætte regler om uddannelseskrav vedrørende transport af dyr for personer, som er ansat i transportvirksomheder og på samlesteder, og for førere og ledsagere på vejkøretøjer, der transporterer dyr.
  2. Stk. 2.
    Ministeren kan fastsætte regler om godkendelse af uddannelseskurser, uddannelsers indhold og varighed, krav til undervisere, eksamen og opnåelse af kursusbevis for gennemført uddannelse samt udformning af kursusbeviser.
  3. Stk. 3.
    Ministeren kan fastsætte regler om suspension og fratagelse af kursusbeviser vedrørende transport af dyr.