Dyrevelfærdsloven § 16

 1. § 16
  Det er forbudt at holde ræve.
 2. Stk. 2.
  Forbuddet omfatter ikke
  1. 1) hold af ræve i zoologiske haver, dyreparker el.lign.,
  2. 2) hold af ræve i forbindelse med tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet, eller
  3. 3) privates hold af domesticerede ræve som familiedyr.