Dyreværnsloven § 9

  1. § 9
    Levende dyr må ikke anvendes som mål ved øvelses- og kapskydninger.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om forbud mod udsætning af opdrættede dyr, der vanskeligt kan klare sig i naturen.