Dyreværnsloven § 4 b

  1. § 4 b
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om gennemførelse af egenkontrol med dyrevelfærd i landbrugsbesætninger.