Dyreværnsloven § 29 j

 1. § 29 j
  Domsmænd medvirker i sager om overtrædelse af lovgivningen om transport af dyr, hvis
  1. 1) der er spørgsmål om højere straf end bøde,
  2. 2) der er spørgsmål om ubetinget frakendelse af retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr eller
  3. 3) sagen i øvrigt skønnes at være af særlig indgribende betydning for tiltalte eller af særlig offentlig interesse.
 2. Stk. 2.
  Domsmænd medvirker ikke i sager, der
  1. 1) behandles efter reglen i retsplejelovens § 831 eller
  2. 2) kan afgøres med indenretlig vedtagelse, jf. § 29 h, stk. 2.
 3. Stk. 3.
  Offentlig forsvarer beskikkes efter reglerne i retsplejelovens § 731 og § 732. Hvis tiltalte anmoder om det, beskikkes i byretten tillige offentlig forsvarer i sager, hvor der bliver spørgsmål om betinget eller ubetinget frakendelse af retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr og der ikke medvirker domsmænd. Tiltalte skal vejledes om adgangen til forsvarerbeskikkelse.