Dyreværnsloven § 29 i

  1. § 29 i
    Hvis overtrædelsen er omfattet af § 29 b, stk. 1, skal dette fremgå af
    1. 1) anklagemyndighedens tilkendegivelse ved en udenretlig vedtagelse,
    2. 2) retsbogen ved en indenretlig vedtagelse eller
    3. 3) dommen.