Dyreværnsloven § 19

  1. § 19
    Dyr må kun overdrages til børn under 16 år, hvis forældremyndighedsindehaveren samtykker.