Dyreværnsloven § 12

  1. § 12
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om transport af dyr og om behandling og beskyttelse af dyr i anden særlig retning.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om og kan herunder forbyde anvendelse af bioteknologi, genteknologi og lignende på produktionsdyr i landbruget.
  3. Stk. 3.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om avl af familie- og hobbydyr.