Dyreforsøgsloven § 5

  1. § 5
    Forsøgene skal udføres og opstaldning ske i dertil egnede lokaler.
  2. Stk. 2.
    Anlæg og udstyr til udførelse af forsøg skal konstrueres og anvendes på en måde, der må forventes at medføre brug af færrest dyr, forvolde mindst smerte, lidelse, angst eller varigt men, og som mest sandsynligt fører til tilfredsstillende resultater.