Dyreforsøgsloven § 3 a

  1. § 3 a
    Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om tilladelse til dyreforsøg med henblik på opfyldelse eller anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om forhold omfattet af denne lov.