Dyreforsøgsloven § 20

  1. § 20
    Loven træder i kraft den 1. oktober 1987.
  2. Stk. 2.
    Lov nr. 220 af 18. maj 1977 om dyreforsøg ophæves.
  3. Stk. 3.
    (Ophævet)