Dyreforsøgsloven § 18

 1. § 18
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter indhentet udtalelse fra Dyreforsøgstilsynet fastsætte regler om:
  1. 1) fremskaffelse af dyr til forsøg og andre videnskabelige formål, herunder om forbud mod forsøg på herreløse hunde og katte samt indfangede vilde dyr,
  2. 2) pasning og opstaldning af forsøgsdyr og dyr, der opdrættes med henblik på at anvende deres organer eller væv til videnskabelige formål,
  3. 3) forsøgs udførelse,
  4. 4) kvalifikationskrav til de personer, som udfører forsøg, eller som passer forsøgsdyr eller dyr, der opdrættes med henblik på at anvende deres organer eller væv til videnskabelige formål,
  5. 5) forsøg i undervisnings- eller uddannelsesøjemed,
  6. 6) institutioner eller virksomheder, som anvender, opdrætter eller leverer dyr til forsøg eller andre videnskabelige formål,
  7. 7) udsætning og genhusning af forsøgsdyr og
  8. 8) nedsættelse af et rådgivende udvalg for beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål.
 2. Stk. 2.
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan endvidere efter indhentet udtalelse fra Dyreforsøgstilsynet fastsætte regler om Dyreforsøgstilsynets tilsynsvirksomhed og om forbud mod forsøg, der skønnes overflødige på grund af andre forsøg her i landet eller i udlandet.