Dykkerloven § 4

  1. § 4
    Uddannelse som erhvervsdykker afholdes på en af Søfartsstyrelsen godkendt dykkerskole.
  2. Stk. 2.
    Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om adgangsbetingelser, undervisningens indhold, omfang og eksaminer, herunder om udstedelse af eksamensbeviser samt andre forhold vedrørende undervisningen.