Dykkerloven § 20

  1. § 20
    Erhvervs- og vækstministeren kan for særlige dykkeropgaver, herunder for redningsdykning, fastsætte regler, der helt eller delvis fraviger bestemmelserne i kapitel 2 om dykkerarbejde og erhvervsdykkerbevis. Der skal herved tages hensyn til dykkeropgavens art og de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved opgavens udførelse.