Dykkerloven § 16

  1. § 16
    Dykkermateriel, herunder hjælpemateriel, der anvendes til dykkerarbejde eller til udlejning, skal synes.
  2. Stk. 2.
    Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om afholdelse af syn og dykkermaterielejerens pligter i forbindelse hermed.