Dykkerloven § 14

  1. § 14
    Dykkermateriel skal være konstrueret, fremstillet, udstyret og vedligeholdt således, at brugernes liv og helbred er betryggende sikret.
  2. Stk. 2.
    Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om dykkermateriel, herunder hjælpemateriels indretning og udstyr m.v.